Welcome to My Work​

The Wisdom Consultants​

Desire to Design​

The Wisdom 
Consultants​

 

    บริษัท เดอะ วิสดอม คอนซัลแตนส์  ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความมุ่งมั่นรักในงานออกแบบและงานบริหารโครงการ และพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ, การติดตั้ง, บริหารโครงการ และซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบ และบริหารโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, โรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น

   ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้ทีมงานของเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าลักษณะเฉพาะของโครงการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเลือกใช้กับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี​

Meet

The

Team

The Wisdom

Consultants

Article

บทบาทของงานออกแบบโครงสร้างในงานระบบอาคาร

งานออกแบบโครงสร้างเป็นงานวิศวกรรมโยธาที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างจะได้รับการฝึกฝนมาให้มีความเข้าใจและสามารถคำนวณความมั่นคง, ความแข็งแรง, และความแข็งแกร่งของโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเปรียบได้กับการออกแบบส่วนของ 'กระดูกและกล้ามเนื้อ' เพื่อสร้างรูปทรงของมนุษย์ออกมา วิศวกรเหล่านี้จะใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่มีความเฉพาะเพื่อทำให้โครงสร้างที่ออกแบบมามีความปลอดภัยและคุ้มค่า อีกทั้งมีความแข็งแรงมากพอในการรองรับนำหนักที่กำหนดไว้ได้

เลือกที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับโปรเจ็คของคุณอย่างไรให้โดนใจ

เราจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรรมมาทำงานต่างๆ อย่างการออกแบบอาคาร งานปรับปรุงอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะการก่อสร้างทั้งในโปรเจ็คขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมไปถึงการวิจัยทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วย ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเลยในการคัดหาและเลือกสรรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจ็คๆ หนึ่งแม้จะมีผู้รับเหมาจำนวนมากมายที่พร้อมจะทำงานก็ตาม

ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพแก่ภาครัฐและเอกชน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือบริษัทที่เข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมบริการรายใดที่ให้บริการได้ทุกประเภท ลูกค้าต้องกำหนดการบริการที่ต้องการและปรึกษาผู้บริการที่บริการด้วยความเป็นธรรม

...
...

testimonial

Customer