Welcome to My Work​

The Wisdom Consultants​

Desire to Design​

The Wisdom 
Consultants​

 

    บริษัท เดอะ วิสดอม คอนซัลแตนส์  ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความมุ่งมั่นรักในงานออกแบบและงานบริหารโครงการ และพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ, การติดตั้ง, บริหารโครงการ และซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบ และบริหารโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, โรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น

   ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้ทีมงานของเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าลักษณะเฉพาะของโครงการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเลือกใช้กับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี​

Meet

The

Team

The Wisdom

Consultants

Article

เลือกที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับโปรเจ็คของคุณอย่างไรให้โดนใจ

เราจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรรมมาทำงานต่างๆ อย่างการออกแบบอาคาร งานปรับปรุงอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะการก่อสร้างทั้งในโปรเจ็คขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมไปถึงการวิจัยทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วย ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเลยในการคัดหาและเลือกสรรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจ็คๆ หนึ่งแม้จะมีผู้รับเหมาจำนวนมากมายที่พร้อมจะทำงานก็ตาม

ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพแก่ภาครัฐและเอกชน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือบริษัทที่เข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมบริการรายใดที่ให้บริการได้ทุกประเภท ลูกค้าต้องกำหนดการบริการที่ต้องการและปรึกษาผู้บริการที่บริการด้วยความเป็นธรรม

10 เหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมโครงการของคุณจึงต้องการที่ปรึกษาด้าน MEP

MEP ย่อมาจาก mechanical, electrical and plumbing engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเหล่านี้คือผู้ที่ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคารให้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้การติดตั้ง MEP ยังต้องมีการติดตั้งพร้อมกันเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อระบบเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปาถูกติดตั้งแยกส่วนกัน

...
...

testimonial

Customer