10 เหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมโครงการของคุณจึงต้องการที่ปรึกษาด้าน MEP​

10 เหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมโครงการของคุณจึงต้องการที่ปรึกษาด้าน MEP​

MEP ย่อมาจาก mechanical, electrical and plumbing engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเหล่านี้คือผู้ที่ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคารให้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้การติดตั้ง MEP ยังต้องมีการติดตั้งพร้อมกันเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อระบบเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปาถูกติดตั้งแยกส่วนกัน

ที่ปรึกษาด้าน MEP มีการบริการด้านวิศวกรรมให้คุณได้เลือกอยู่มากมาย แต่โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ในการให้บริการของพวกเขาคือ:
▪ ตรวจสอบว่าระบบของอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้อง
▪ ค้นหาข้อบกพร่องในอาคารและเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร

วิศวกรรมเครื่องกล (M)
ระบบเครื่องกลประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารที่พักอาศัย, อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่มากมาย แต่ประเภทที่ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และใช้ในอาคารเชิงพาณิชย์ที่มากที่สุดสามอันดับนั้นได้แก่ ระบบทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, และกลไกการระบายอากาศ ซึ่งระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอุณหภูมิและความชื้นให้เกิดความสบายและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้กลไกการระบายยังสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ระดับของสารก่อมลพิษลดลงอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยอีกด้วย

วิศวกรรมไฟฟ้า (E)
ความท้าทายหลัก ๆ ในการออกแบบทางไฟฟ้าในยุคที่มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการวางแนววงจรไฟฟ้าและการวางสายไฟ แต่ระบบไฟฟ้านั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบเครื่องกล เนื่องจากวงจรไฟฟ้าต้องการพื้นที่ใช้สอยน้อยและสามารถเคลื่อนย้ายรอบสิ่งกีดขวางได้ง่ายกว่า โดยซอฟต์แวร์การออกแบบ MEP จะช่วยจัดวงจรไฟฟ้าและสายไฟและช่วยลดความยาวของวงจรโดยรวม อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดกับการติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบประปาอีกด้วย

HVAC เป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ MEP โดยวิศวกรเครื่องกลจะคำนวณการใช้ความร้อนและความเย็นเพื่อกำหนดความสามารถของอุปกรณ์ ในขณะที่วิศวกรไฟฟ้าจะออกแบบวงจรไฟฟ้าและหามาตรการป้องกันที่ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

วิศวกรรมประปา (P)
การติดตั้งระบบประปาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางเทคนิคต่าง ๆ อีกทั้งระบบประปาจำเป็นต้องมีการวางเส้นทางท่อที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับการติดตั้งเครื่องกลและการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งซอฟต์แวร์การออกแบบ MEP ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทวิศวกรรมจะเป็นตัวช่วยให้กระบวนการติดตั้งนี้ง่ายขึ้น

ทำไมโครงการของคุณจึงต้องการที่ปรึกษาด้าน MEP โครงการที่ประสบความสำเร็จมักต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยที่ปรึกษาด้าน MEP มีความสำคัญเทียบเท่ากับสถาปนิกหรือผู้ก่อสร้างในโครงการก่อสร้างหรือโครงการรีโนเวท อีกทั้งการทำงานกับบริษัทให้คำปรึกษาด้าน MEP นั้นมีข้อดีมากมาย เช่น ต้นทุนในการติดตั้งลดลงเนื่องจากวัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีการปฏิบัติตามระเบียบการก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในยุคสมัยปัจจุบันเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของอาคารนั้นมีราคาแพงมากและต้องมีการก่อสร้างอาคารตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้

ที่ปรึกษาด้าน MEP นั้นมีความสำคัญอย่างมากกับการก่อสร้างอาคาร เราจึงขอเสนอเหตุผลสิบประการว่าเหตุใดมันจึงมีความสำคัญ

1. เครื่องกล – ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิศวกรของ MEP มีหน้าที่ในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความร้อน, เครื่องควบคุมไอและควัน โดยที่ปรึกษา MEP จะช่วยออกแบบระบบที่มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

2. ไฟฟ้า – บริการด้านไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โครงการของคุณจะไม่สมบูรณ์หากขาดไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยที่ปรึกษา MEP ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังให้บริการด้านไฟฟ้าอื่น ๆ เช่นสัญญาณเตือนไฟไหม้, ระบบรักษาความปลอดภัย, เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น พวกเขาจะให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประปา – ระบบประปามุ่งเน้นไปที่ระบบดับเพลิงและระบบการถ่ายเทก๊าซในการก่อสร้างด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการจัดการระบบน้ำและระบบการจัดการของเสีย เช่น น้ำดื่ม, น้ำใช้, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

4. การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ – ที่ปรึกษา MEP จะช่วยออกแบบระบบที่ดีที่สุดและให้ความคุ้มค่าในระยะยาว โดยการออกแบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น แต่ยังมีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้งานในระยะยาวอีกด้วย

5. รักสิ่งแวดล้อม – ไม่ว่าคุณจะต้องการการอนุรักษ์พลังงานหรือการอนุรักษ์น้ำ ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยคุณได้ โดยเป้าหมายในการให้บริการของที่ปรึกษาเหล่านี้คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น

6. ประหยัดเงิน – ทุกโครงการที่คุณดูแลนั้นมีงบประมาณจำกัด และด้วยความช่วยเหลือของวิศวกร MEP พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยดูแลโครงการของคุณให้อยู่ในงบประมาณเท่านั้น แต่ยังช่วยดูแลให้โครงการของคุณให้ประหยัดเงินได้ในระยะยาวอีกด้วย

7. ใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด – วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน MEP จะช่วยรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์และระบบในโครงการของคุณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพวกเขาจะมีการบำรุงรักษาระบบที่เคร่งครัดและง่ายดาย อีกทั้งพนักงานที่ดูแลระบบของคุณนั้นยังได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

8. สภาพแวดล้อมภายใน – แม้ว่าจะมีการมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยสภาพแวดล้อมภายในหมายถึง การใช้แสงแดดธรรมชาติ, การควบคุมความชื้น, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมภายในที่ดีนั้นจะสร้างความปลอดภัยในกับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น

9. กลไกการก่อสร้าง – ทุกระบบในอาคารจะมีการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ควบคุมคุณลักษณะภายในอาคารและนอกอาคาร ตัวอย่างเช่น หากโครงการก่อสร้างของคุณต้องมีการติดตั้ง HVAC ที่ปรึกษา MEP จะดูแลขั้นตอนการก่อสร้างทั้งหมด โดยระบบอัตโนมัติจะช่วยสร้างและบำรุงรักษาอาคาร อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคารและดูแลความปลอดภัยรวมถึงความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัย

10. ผู้เชี่ยวชาญ – คุณควรให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลงานทั้งหมดให้กับคุณ โดยที่ปรึกษาด้าน MEP นั้นได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์มามากมาย อีกทั้งพวกเขาจะทำงานใกล้ชิดกับสถาปนิกและเจ้าของโครงการเพื่อให้การประสานงานในระหว่างการทำงานนั้นประสบความสำเร็จ

สรุป
การให้คำปรึกษาด้าน MEP นั้นคือการลงทุนอย่างหนึ่ง คุณต้องจ่ายค่าบริการให้กับมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบอาคารของคุณทำงานได้อย่างดีที่สุดตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์เชิงปริมาณอย่างการลดต้นทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงและมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งคุณยังได้ผลประโยชน์เชิงคุณภาพ เช่น ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากขึ้น หากคุณกำลังพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้เช่า ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม MEP จะช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เนื่องจากอาคารที่มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาพักได้มากขึ้น และไม่ว่าคุณกำลังพิจารณาการก่อสร้างใหม่หรือการรีโนเวทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว บริการวิศวกรรมด้าน MEP ก็สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการของคุณได้อย่างแน่นอน

บริษัท เดอะ วิสดอม คอนซัลแตนส์ จำกัด : เป็นบริษัท วิศวกร ออกแบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้าโรงงาน Renovate อาคารพาณิชย์ และ Mechanical Engineering Design มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการ และรับบริหารโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, โรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น

แหล่งที่มา:
https://www.ny-engineers.com/blog/what-does-mep-mean-in-construction
http://panoramaus.com/mep/ten-reasons-project-requires-mep-consulting-firm
https://www.ny-engineers.com/blog/how-can-mep-engineering-consultants-help-your-company

04-05-thewisdomconsultants_comLAYLA1

สนใจ งานระบบอาคาร , ระบบ ไฟฟ้าโรงงาน ติดต่อได้ที่ บริษัทออกแบบโครงสร้าง
Email : info@thewisdomconsultants.com
Phone : 02-136-1388 , 085-135-7590

บทความที่น่าสนใจ

© The Wisdom Consultants. ​ All right reserved