ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา​

ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา​

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพแก่ภาครัฐและเอกชน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือบริษัทที่เข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมบริการรายใดที่ให้บริการได้ทุกประเภท ลูกค้าต้องกำหนดการบริการที่ต้องการและปรึกษาผู้บริการที่บริการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทวิศวกรรมไฟฟ้าทำงานอย่างไร บริษัทวิศวกรรมไฟฟ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ใหม่ๆ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นี่เป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ของวิธีการทำงานของบริษัทวิศวกรรมไฟฟ้า

การประเมิน: บริษัทเหล่านี้ทำงานในโครงการต่างๆ เช่น แสงสว่างและการเดินสายไฟในอาคารและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาประเมินเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการโครงการวิจัยทางไฟฟ้า

การทดสอบ: พวกเขาทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดและตรวจสอบว่าส่วนประกอบและระบบทำงานได้ดีหรือไม่ พวกเขายังใช้เทคนิคการทดสอบที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น

การปรับเปลี่ยน: ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาคารตามความต้องการ พวกเขายังรวบรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นรวมทั้งทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ซอฟต์แวร์การออกแบบ: การออกแบบแผนโครงการโดยใช้ 'ซอฟต์แวร์การออกแบบ' ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจข้อบกพร่องหากมีอยู่ในนี้ ร่วมถึงทำแผนภาพวงจร การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้เจ้าของเห็นผลลัพธ์ในอนาคตของอาคารของเขาได้แบบชัดเจน

เอกสาร: บริษัทวิศวกรรมไฟฟ้าทำเอกสารที่จำเป็น และสร้างรายงานเกี่ยวกับโครงการ ตีความและวิเคราะห์ข้อมูล พวกเขานำเสนอโครงการอาคารในที่ประชุม

อุปกรณ์: ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต  ในกรณีที่มีการซ่อมแซมใดๆ จะมีการทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำก่อนนำไปใช้งาน พวกเขาดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ในกรณีที่มีการซ่อมแซมใด ๆ พวกเขาจะทำด้วยตนเอง และเขาทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่น

ข้อผิดพลาดทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับมูลค่าโครงการที่จำเป็น บริษัทที่ปรึกษาต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของโครงการอย่างต่อเนื่อง  และวิธีการในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อเลือกที่ปรึกษาด้านบริการวิศวกรรม ได้แก่

• การตัดสินใจตามต้นทุนมากกว่าการพิจารณาจากขอบเขตที่จำเป็นในการทำงานและความต้องการที่จำเป็นหรือประสบการณ์และความชำนาญของบริษัท
• สมมติว่ากลุ่มที่ปรึกษาขนาดใหญ่มีการติดตั้งทรัพยากรและความชำนาญเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความรู้และความชำนาญในด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบริษัท
• ไม่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการ / พื้นที่โดยรวมและประวัติก่อนหน้าเมื่อทำสัญญาบริการวิศวกรรมโครงการ
• การเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบด้านกฎหมายใบอนุญาตความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นในการออกแบบและสร้างโครงการโดยประหยัดต้นทุน
• การเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีปัญหาในการทำงานเป็นทีมภายในรวมทั้งประสานงานและรวบรวมข้อมูลการป้อนข้อมูลเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการ

บริการให้คำปรึกษาสามารถเป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อไม่มีการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะจ้าง บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

แหล่งที่มา:
http://www.cpgroup.com.au/tips-on-choosing-the-right-engineering-services-consultant-for-your-project.php
http://engineeringconsultancy.bravesites.com/entries/engineering-companies/electrical-engineering-companies-how-they-perform-their-duties

03-thewisdomconsultants_com_THAN​

สนใจ งานระบบอาคาร , ระบบ ไฟฟ้าโรงงาน ติดต่อได้ที่ บริษัทออกแบบโครงสร้าง
Email : info@thewisdomconsultants.com
Phone : 02-136-1388 , 085-135-7590

บทความที่น่าสนใจ

© The Wisdom Consultants. ​ All right reserved