วิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง​

วิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง​

วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลครอบคลุมในทุกด้านของการออกแบบสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง จนไปถึงการเลือกวัสดุ สองแขนงนี้เป็นหลักการสำคัญทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม เช่นเดียวกันกับเครื่องจักรกลภายในสิ่งก่อสร้างนับว่าอยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมเครื่องกล รวมไปถึงอุปกรณ์ปรับสภาวะอากาศ ท่อ เพลาระบายอากาศ จาก Output Assemblies ไปตามชั้นโครงสร้างที่แตกต่างกันไป และเครื่องสูบน้ำและท่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เชื่อมอยู่ในระบบนี้ด้วยเช่นกัน

ถ้าจะแบ่งองค์ประกอบเชิงกลของโครงการวิศวกรรมแล้วนั้น จะแบ่งได้เป็นขั้นตอนในการวางแผน แล้วตามด้วยขั้นตอนในการออกแบบเชิงกล ซึ่งก็คือการนำการบริการต่างๆมารวมอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง แผ่นผนังสำเร็จรูปจะปรับให้เข้ากับการออกแบบอย่างเป็นธรรมชาติโดยรวม Access Panel ไว้สำหรับท่อไปป์และท่อสาธารณูปโภค กระบวนการเดียวกันนี้ใช้ได้กับงานฐานรากและงานก่อสร้างภายใต้โครงสร้างพื้นดิน ด้วยห้องเครื่องจักรที่ถูกปรับขนาดมาให้เหมาะสมกับกระบวนการประกอบเชิงกล (Mechanical Assemblies)

ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์กำหนดข้อจำกัดในการให้บริการโดยการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของอาคาร ตัวอย่างของวิธีการทางวิศวกรรมนี้มาจากความต้องการความร้อนและการใช้พลังงาน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ที่มีผลโดยตรงต่อทุกอย่าง ตั้งแต่ความจะของหม้อไอน้ำหลักจนไปถึงขนาดของเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Units) ที่มีหน้าที่ควบคุมสภาพภูมิอากาศ

การจำลองในคอมพิวเตอร์ได้ผลักดันให้หน้าที่ของวิศวกรรมเครื่องกลบางส่วนให้อยู่ในขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาโมเดลพลังงานและความสะดวกสบายประสบความสำเร็จในระดับของการวางแผนเชิงพยากรณ์ที่ยากในการทำนายผ่านวิธีอื่น แต่หัวใจหลักของวิศวกรรมเครื่องกลยังมี่ความสัมพันธ์โดยตรงกับสุนทรียภาพ (Aesthetics) ลองจินตนาการถึงในกรณีที่ระบบเชิงกลของตัวอาคารที่จำเป็นต้องเข้ากันได้อย่างอย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรมของโครงสร้าง

วิศวกรรมเครื่องกลได้เข้ามาช่วยโดยการออกแบบด้วยฟิสิกส์ควบคู่ไปกับลักษณะที่น่าสนใจกับการออกแบบกรอบอาคาร(Building Envelope Design) ดังนั้น หลักการของงงานวิศวกรในระดับต่างๆ ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่เห็นได้จากมุมมองทางกายภาพ และในระดับของสุนทรียภาพเมื่อระบบการวางแผนและการบริการต่างๆที่จำเป็นต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย และนี่คือตัวอย่างของการบริการ
▪ ท่อน้ำและระบบท่อระบายน้ำ
▪ ระบบดับเพลิง
▪ การวางแผนเชิงวิเคราะห์ที่เอื้ออำนวยเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์โรงงานในการดำเนินการบริการดังกล่าว
▪ ความสามารถในการออกแบบ 'Big Picture' เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
▪ การเลือกวัสดุก่อสร้างและการวางแผนสำหรับสินทรัพย์ที่รับภาระ

วิศวกรเครื่องกลในศตวรรธที่ 21 ได้สร้างสรรค์กลยุทธ์สิ่งแวดล้อมของเสียง บรรยากาศแสงธรรมชาติและการระบายอากาศทางธรรมชาติเป็นหัวใจหลักของแผนนี้เช่นเดียวกับนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานที่รวมไปถึงแหล่งพลังงานทดแทนอีกด้วย คุณจะพบว่าวิศวกรมองข้ามการออกแบบชีวมวลและทางเลือกในใต้พิภพ เนื่องจากมีแผนชั้นสูงที่พัฒนามาจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

วิศวกรรมเครื่องกลครอบคลุมการเลือกที่หลากหลายของลักษณะทางกายภาพผ่านทางภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ความสนใจถูกเบี่ยงเบนไปจากการใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางฟิสิกส์และกลยุทธ์ในการออกแบบของเสียงที่ได้มาจากการวิเคราะห์อันชาญฉลาด

แหล่งที่มา :
http://www.cpgroup.com.au/the-significance-of-mechanical-engineering-in-the-construction-industry.php  

02thewisdomconsultants.com

สนใจ งานระบบอาคาร , ระบบ ไฟฟ้าโรงงาน ติดต่อได้ที่ บริษัทออกแบบโครงสร้าง
Email : info@thewisdomconsultants.com
Phone : 02-136-1388 , 085-135-7590

บทความที่น่าสนใจ

© The Wisdom Consultants. ​ All right reserved