ที่อยู่ 91/14 หมู่15 ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อเรา 
mail : info@thewisdomconsultants.com
เบอร์โทร 02-136-1388      02-136-1389

(แฟกซ์)     085-135-7590
เวลาทำการ 
จ-ศ: 8:00-17:00     ส-อา: ปิดทำการ

Copyright © 2018 The Wisdom Consultants

MEET THE TEAM

     

     ทีมงานวิศวกรสถาปนิกไทย ที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพื่อให้การบริการในงานบริหารแผนงานและควบคุมโครงการ ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โดยครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า  งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และงานระบบประกอบอาคารอื่น ๆ เป็นต้น

    และบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญ บริษัทประกอบด้วยทีมงาน บุคลากร ที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพและความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมาก​