The Wisdom Consultants
Desire to Design​

ออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร  ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ออกแบบระบบไฟฟ้า ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบายรวมถึงระบบควบคุมควันไฟ
ออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร  ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล

The Wisdom
Consultants

บริษัท เดอะ วิสดอม คอนซัลแตนส์  ออกแบบโครงสร้าง ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความมุ่งมั่นรักในงานออกแบบและงานบริหารโครงการ และพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ, การติดตั้ง, บริหารโครงการ และซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบ และบริหารโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, โรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น   ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้ทีมงานของเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าลักษณะเฉพาะของโครงการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเลือกใช้กับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี

วิศวกรออกแบบ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ปรับปรุง อาคาร การติดตั้งและซ่อมบำรุง
บริษัทออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล
ออกแบบระบบไฟฟ้า ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบายรวมถึงระบบควบคุมควันไฟ
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร  ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร  ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย

Welcome to My Work​

ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย
ผลงาน ออกแบบโครงสร้าง ที่จะทำให้ที่พักอาศัยของคุณเย็นและสบาย

Meet The Team The Wisdom Consultants

พบกับทีมภูมิปัญญาและที่ปรึกษา

Customer Testimonial

Article

บทบาทของงานออกแบบโครงสร้างในงานระบบอาคาร
งานออกแบบโครงสร้างเป็นงานวิศวกรรมโยธาที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างจะได้รับการฝึกฝนมาให้มีความเข้าใจและสามารถคำนวณความมั่นคง
เลือกที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับโปรเจ็คของคุณอย่างไรให้โดนใจ
เราจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรรมมาทำงานต่างๆ อย่างการออกแบบอาคาร งานปรับปรุงอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะการก่อสร้างทั้งในโปรเจ็คขนาดเล็กและขนาด
ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และให้บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพแก่ภาครัฐและ

Tag : บริษัทออกแบบโครงสร้าง, บริษัท ออกแบบ งาน ระบบ m&e, งานระบบอาคาร, ออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง, ออกแบบอาคาร, ออกแบบโรงงาน, วิศวกรออกแบบ, ปรับปรุง อาคาร, ออกแบบระบบไฟฟ้า, Renovate อาคารพาณิชย์, ระบบ ไฟฟ้าโรงงาน, วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร, งานปรับปรุงอาคาร, Mechanical Engineering Design

© The Wisdom Consultants. ​ All right reserved